Tiana

Comunicat sobre l'anunci de ruptura del pacte de Govern

  • Actualitzat:
  • Creat:

COMUNICAT PSC TIANA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Atès el contingut del comunicat tramès als mitjans de comunicació per ERC de Tiana, El PSC i el Grup Municipal Socialista considerem del tot imprescindible fer les següents precisions:

 

1.- A l’ esmentat comunicat  s’afirma que a la reunió de l’executiva local d’ERC es va decidir “entendre que el nostre soci de govern, el PSC hauria trencat el pacte de govern si, dins el termini establert l’alcaldessa no feia pública la signatura amb resposta afirmativa a la carta”, referint-se a la carta tramesa als ajuntaments demanant que en el termini de 48 hores posin a disposició de l’administració electoral els locals de la seva titularitat que s’utilitzin habitualment com a centres de votació.

Deixem-ho ben clar: el PSC ni ha trencat el pacte, com s’afirma al comunicat, ni ha tingut, ni té, la intenció de desfer un acord que tan bons resultats ha tingut per a Tiana. Des del més absolut respecte a les decisions d’ERC cal necessàriament assenyalar que és aquest darrer partit qui ha optat per fer-ho, en considerar que per part del PSC s’havia produït l’ incompliment d’algunes de les qüestions establertes en el pacte de govern.

 

2.- És cert que, entre altres moltes qüestions, l’acord establia que l’Ajuntament es posava a la disposició del Parlament de Catalunya per allò que decidís en relació al procés de transició. Però també cal dir que aquest pacte es va subscriure en uns moments i en unes condicions que no són les actuals. Avui és de tot punt evident que el procés, tal i com ha estat plantejat,  infringeix la legalitat internacional, la europea, la estatal i també la nacional, no compleix ni una sola de les recomanacions de la Comissió de Venècia i la seva il·legalitat  ha estat denunciada fins i tot pel lletrat major del Parlament, Antoni Bayona i pel Consell de Garanties Estatutàries, òrgan de la Generalitat, en escrits que la Presidenta del Parlament, la senyora Forcadell va impedir que fossin llegits en els plens celebrats els dies 6 i 7 d’aquest mes. En el cas de Tiana, i en el mateix sentit, s’ha pronunciat el servei jurídic de l’Ajuntament. És evident, i així es recull en tots els ordenaments jurídics del món,  que qualsevol pacte, acord, entesa o contracte es subscriuen d’acord amb el principi de la bona fe i, no cal dir-ho, que allò que s’hagi acordat es durà a terme d’acord amb la legalitat i aquest no és, evidentment, el cas.

 

3.- En aquest context, entenem que no podia exigir-se al PSC donar suport a accions clarament il·legals i que això en cap cas significa un trencament del pacte per part nostra, per les raons exposades. Hem actuat, i actuarem, de manera rigorosa i coherent, d’acord amb el principi que és impossible conciliar el concepte de democràcia amb la infracció sistemàtica de les regles del joc que regeixen una societat quan aquestes no agraden o no satisfan. Lamentem que aquesta qüestió,  per a  nosaltres bàsica, no sigui compartida per ERC, però això de cap manera pot significar que renunciem als nostres principis, sigui quin sigui el cost que això suposi.

 

4.- Si pel contingut del comunicat d’ERC cal entendre, encara que no es digui expressament, que els seus regidors deixen de ser membres de l’equip de govern, respectarem igualment aquesta decisió, que lamentaríem.

 

En aquest supòsit, volem agrair públicament als regidors i regidores d’ERC que durant molts anys han format part de l’equip de govern la seva gestió. De manera molt particular volem fer palès aquest agraïment a Marta Guàrdia i Ricard Fabra, actuals regidors d’aquest grup municipal, per la bona tasca que han dut a terme i per la estreta i molt satisfactòria col·laboració que han mantingut dins de l’equip de govern amb nosaltres en tot moment, que s’ha traduït en una excel·lent gestió municipal que ha fet que actualment s’hagi superat totalment la molt precària situació en la que es trobava l’Ajuntament l’any 2011. Repetim: moltes gràcies.

 

5.- Finalment, cal lamentar la situació actual a Catalunya. Si, d’una banda, és del tot censurable que el govern d’Espanya sigui totalment incapaç de donar respostes polítiques a un evident problema polític, propiciant un permanent confrontament i una indesitjable judicialització d’aquest problema, és igualment clar que l’actitud de l’actual Govern de la Generalitat i els diputats de Junt pel Sí i la CUP porta, inevitablement, a la fractura i divisió de la societat catalana, la qual cosa és, encara, menys desitjable. Sabem que hi ha altres solucions, incloent-hi fins i tot la celebració d’un referèndum que podria donar plena satisfacció als catalans, però, malauradament, s’ha optat, pels uns i pels altres, per la via de la confrontació, que no porta enlloc.

Respecte del cas tianenc, s’ha de plànyer, igualment, que s’hagi arribat a la situació actual. A partir de l’únic moment en el que el PSC podia fixar la seva postura i que no era altre que una vegada aprovades pel Parlament les lleis del referèndum i de transitorietat, se’ns va donar  un termini de quaranta-vuit hores, el qual no ha estat respectat,  per a que ens manifestéssim al respecte. Creiem fermament que si s’hagués pogut tractar el tema amb menys urgències històriques i més tranquil·litat hauríem trobat una solució acceptable pels uns i pels altres que hagués pogut evitar el trencament. Per causes que no se’ns poden imputar no ha estat així i, repetim,  ho lamentem vivament. No obstant, volem expressar la nostra confiança que en el futur, superada la situació actual, sigui possible restablir els ponts del diàleg i refer un equip de govern que tan bons resultats ha donat en la gestió municipal, que és en definitiva, i cal no oblidar-ho, el motiu pel qual els tianencs i tianenques ens van votar.

 

Tiana, 9 de setembre de 2017

 

Executiva Local del PSC                          Grup Municipal Socialista